Inlevelseövningar

Vår forskning visar att det kan vara svårt att föreställa sig hur komplicerat vissa saker är att utföra för personer med någon form av reducerad fysisk, kognitiv eller sensorisk funktion innan du själv har provat det. Studien visar också att kombinationen av att involvera användare med nedsatt funktion och att själv sätta sig i situationen skapar de bästa förutsättningarna för att designa lättanvända förpackningar.
Inlevelseövning-paketet innehåller handskar som simulerar reumatism och glasögon som efterliknar olika typer av synnedsättningar. Ljudfiler tillhandahålls också för att ge inblick i hur det kan vara att leva med ADHD och tinnitus.

Syn-tolkning: En närbild på ett öra. Bilden beskriver tininitus.
Syn-tolkning: En bild på en snurrande fidget spinner. Bilden beskriver ADHD.

Genom att använda dessa glasögon kan du utvärdera hur tillgängliga dina designlösningar är för personer med nedsatt syn. I kitet ingår glasögon som simulerar grå starr, glaukom, makuladegeneration, diabetes, stroke, näthinneavlossning, blindhet på ett öga och blindhet med förmåga att se ljus.

Du kan använda dessa handskar som simulerar reumatism för att utvärdera hur lätta dina designlösningar är att använda för personer med nedsatt handfunktion.

Ljud som simulerar tinnitus

Du kan lyssna på detta ljudspår för att utvärdera huruvida din designlösning kräver god hörselförmåga eller för mycket koncentration.

Ljud som simulerar ADHD

Du kan lyssna på detta ljudspår för att utvärdera huruvida din designlösning kräver för mycket koncentration.

Tillbaka Hem