Tests for Approval From The Swedish Rheumatism Association

Syn-tolkning: En bild på en reumatisk persons händer som försöker öppna en vit medicinburk.

Sweden for All ansvarar för de tester som utförs på uppdrag av Reumatikerförbundet.

Testerna genomförs för att mäta hanterbarheten hos produkter och förpackningar. Som mätinstrument använder vi en grupp på 10-20 personer med nedsatt handfunktion. Under testet bedömer de varje hanteringssteg på en skala där 0 = omöjligt, 1 = väldigt svårt,
2 = varken svårt eller lätt, 4 = ganska lätt och 5 = mycket lätt. Testgruppens resultat kalibreras mot en referensgrupp på över hundra personer med nedsatt handfunktion. Metoden är vetenskapligt bevisad.

Om det kalibrerade resultatet av samtliga hanteringssteg är tillräckligt högt godkänns produkten eller förpackningen och ni får då använda Reumatikerförbundets märkning för lätthanterliga förpackningar. 

Cirka sex produkter eller förpackningar kan testas vid samma tillfälle. Resultatet levereras i en rapport med diagram som visar resultaten, kommentarer om hanteringsstegen från testpersonerna samt, som möjligt tillval, bilder från testet. Har en förpackning godkänts kommer ett separat avtal från Reumatikerförbundet bifogas vilket förklarar närmare hur ni använder märkningen. Ni kan även beställa videodokumentation från testet. 

  • Vill ni ha mer information om hur testerna utförs samt vad det kostar?
    Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Tillbaka till Design för Alla-testet