Test för "Easy-to-Use"-certifakat från Reumatikerförbundet

Syn-tolkning: En bild på en reumatisk persons händer som försöker öppna en vit medicinburk.

Sweden for All ansvarar för de tester som utförs på uppdrag av Reumatikerförbundet.

Testerna genomförs för att mäta hanterbarheten hos produkter och förpackningar. Som mätinstrument använder vi en grupp på 10-20 personer med nedsatt handfunktion. Under testet bedömer de varje hanteringssteg på en skala där 0 = omöjligt, 1 = väldigt svårt,
2 = varken svårt eller lätt, 4 = ganska lätt och 5 = mycket lätt. Testgruppens resultat kalibreras mot en referensgrupp på över hundra personer med nedsatt handfunktion. Metoden är vetenskapligt bevisad.

Om det kalibrerade resultatet av samtliga hanteringssteg når "varken svårt eller lätt" eller bättre godkänns produkten eller förpackningen och ni får Reumatikerförbundets "Easy to Use"-certifikat. 

Cirka sex produkter eller förpackningar kan testas vid samma tillfälle. Resultatet levereras i en rapport med diagram som visar resultaten, kommentarer om hanteringsstegen från testpersonerna samt, som möjligt tillval; bilder från testet.  Ni kan även beställa videodokumentation. 

  • Vill ni ha mer information om hur testerna utförs samt vad det kostar?
    Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Tillbaka till Design för Alla-testet